1.495,00 kr.

IPP INSTRUKTØR 2 HAVKAJAK PRØVE

Til Instruktør 2 prøven testes din evne til undervisning af begyndere og let-øvede havkajakroere indenfor rammerne for IPP 1-2 havkajak niveauet. Det vurderes, om din egen teknik har et niveau, der er eksemplarisk i forhold at give begyndere og let-øvede et tydeligt og korrekt billede af effektiv og sikker havkajakteknik. Til prøven vurderes ligeledes din gruppehåndtering og de beslutninger, du træffer som turleder ifm. kystnære ture og aktiviteter i op til 8 m/s (og de havforhold, som opstår som følge heraf ved åbne eksponerede kyststrækninger). Desuden vurderes din håndtering af forskellige redningssituationer og hændelser, der kan opstå ifm. havkajakroning i sådanne forhold.

Praktisk info

Prøven består af følgende delelementer:

1. Teoriprøve
Forud for prøven modtager aspiranterne teoriprøven per mail. Besvarelsen medbringes til prøven. Den teoretiske del af prøven består af to dele:
> En teoriprøve med opgaver i undervisning, niveauvurdering, risikovurdering, turplanlægning og turledelse. Prøven udsendes ca 1 uge inden prøven.

2. Praktisk vurdering af risikomomenter
Censor vil som regel spørge ind til aspiranternes vurdering af sikkerhed og risici i det planlagte undervisningsområde. Aspiranterne bør i deres vurdering tage hensyn til eksterne faktorer som vejr, vindforhold, havforhold, andre brugere eller andre risikomomenter, der er relevante for det konkrete område.

3. Praktisk undervisningsopgave
Aspiranterne får i den praktiske undervisningsprøve til opgave at undervise hinanden. Det kan eksempelvis være i tekniske færdigheder på IPP 2 niveau som fx manøvrering og styring af kajakken, fremad- og baglænsroning, redninger m.m. Det kan også være mere åbne opgaver som at lave opvarmning med gruppen, begynderrelevant vandtilvænning eller at introducere en leg i kajakkerne. Eller det kan være en kombination af begge typer opgaver.

4. Praktisk opgave i turledelse
I den praktiske turlederopgave må aspiranten kunne demonstrere færdigheder i gruppehåndtering/gruppeopmærksomhed og i løsning af et uheldsscenarie/en case. I turlederopgaven ledes gruppen over en distance. Undervejs må aspiranten kunne udvise hensigtsmæssig gruppehåndtering og anvende nogle af principperne for turledelse, herunder kommunikation, positionering, organisering og overblik.

5. Bedømmelse og evaluering
Ved prøvens afslutning er der en fælles evaluering, hvor deltagerne har mulighed for at komme med tilbagemeldinger til censor og eksaminator i forhold til deres afvikling af prøven og prøvedagens forløb. Den afsluttende evaluering og bedømmelse af aspiranterne foretages på baggrund af den samlede præstation i løbet af dagen og resultatet (bestået/ikke bestået). Aspiranten modtager sammen med resultatet for prøven (bestået/ikke bestået) en begrundelse for resultatet, der uanset resultat peger fremad og giver fokuspunkter for instruktørens videre udvikling som underviser og turleder på havet.

NB. Består du prøven, skal du påregne en udgift på 250 kr. til registrering hos DKF og certifikat.

Du skal selv medbringe alt relevant udstyr til prøven, jf. Instruktør 2 standarden. Kontakt os, hvis du mangler noget.

De aktuelle vejr- og havforhold bestemmer den endelige lokalitet for Instruktør 2 prøven. Alt efter vind og vejr kører vi ud til de kyststrækninger, der giver de bedste rammer for en Instruktør 2 prøve. Det vil enten være Hundested eller Greve. Senest dagen inden prøven kl. 12.00 angives den præcise prøvelokalitet.

DKF INSTRUKTØR 1-3 / HAVKAJAK

I DKF kan du uddanne dig som havkajakinstruktør på 3 niveauer. Den overordnede progression er beskrevet i en “Niveau- og ramme-beskrivelse” der viser udviklingen fra DKF instruktør 1-3 i havkajak.

Særligt vedr. INSTRUKTØR 2 niveauet 

Nedenstående instruktør 2 havkajak dokumenter skal betragtes som levende dokumenter, der løbende vil blive opdateret, men som nu kan bruges som de er:

Instruktør 2 havkajak Kursusvejledning: LINK.

Instruktør 2 havkajak Prøvevejledning: LINK.

Book her

IPP INSTRUKTØR 2 HAVKAJAK PRØVE

Kontakt os, hvis du ønsker andre datoer

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping