2.595,00 kr.

IPP INSTRUKTØR 2 HAVKAJAK KURSUS

Instruktør 2 kurset er et obligatorisk prøveforberedende kursus, der bygger videre på elementerne fra Instruktør 1 niveauet. Efter kurset kan du tilmelde dig en instruktør 2 prøve.

Praktisk info

Praktisk info

TEORI OG PRAKTISKE ØVELSER

Kursets overordnede mål er at give deltageren værktøjer og viden til arbejdet med undervisning på IPP 2 niveauet (frigivelsesniveauet) samt værktøjer til turledelse på ture af flere dages varighed langs kysten under hensyntagen til natur, miljø og regler for færdsel.

Der arbejdes med forskellige undervisningsmetoder, opbygning af IPP 2 forløb og med at udvikle aspiranternes forevisningsteknik, så de kan fungere som tekniske rollemodeller i forbindelse med oplæringen af nye havkajakroere. I forhold til turledelse lægges fokus på sikkerhed og gruppehåndtering ved kystnære ture og aktiviteter i op til 8 m/s. Der arbejdes med håndtering af forskellige redningssistuationer og hændelser, der kan opstå ifm. havkajakroning på dette niveau.

Kurset afvikles over 2 dage og veksler mellem praktiske sessions på vandet og teoretiske sessions på land. Det forventes, at deltagerne på dette kursus har lidt erfaring med undervisning og simpel turledelse i havkajak.

 

Udstyr
Som instruktør er det vigtigt, at du har styr på dit udstyr og ved hvordan det skal bruges. Derfor skal du som udgangspunkt selv medbringe alt udstyr:

> Kajak, pagaj og spraydeck
> Beklædning efter årstiden (våddragt, rojakke, sko eller lign)
> Vest m fløjte
> Ekstra tøj, hue/hætte i vandtæt pose
> Bugserline
> Mobiltelefon der er tilgængelig på vandet og vandtæt
> Førstehjælpsudstyr
> Reserve split-pagaj
> Madpakke og drikkevarer

Kontakt os hvis du ikke har eget udstyr.

Mødested
Den endelige kursuslokalitet meldes ud til deltagerne i ugen op til kurset, når vind og vejr kendes. Alle planlagte kurser afholdes på Sjælland.

Standdarden
Modul A: Introduktion til kurset, I2 Hav rammer og niveauforståelse
1. I2 kursets formål
2. I2 kursusindhold
3. DKF havkajakinstruktørens rammer og kompetencer
4. Niveauforståelse på I2 Hav
5. Vurdering af EPP2 Hav
5.1 Vurdering af I1 Hav
Modul B: Praktiske færdigheder i undervisning og instruktion
6. Undervisningsmetodik
6.1 Vandtilvænning
6.2 Forevisningskvalitet
6.3 Læringsmiljø og undervisningsområde
6.4 Gruppehåndtering i teknikundervisning
6.5 Underviserroller
6.6 Lege og spil
6.7 Opvarmning

Modul C: Planlægning af undervisning
7. Øvelse i planlægning af undervisningsforløb

Modul D: Teori, turplanlægning og sikkerhedsinstruks 
8. Teoretiske færdigheder
8.1 Navigation
8.2 Instruktørens ansvar og juridiske forpligtigelse.
8.3 Sikkerhedsinstruks
8.4 Miljøhensyn og adgangsforhold

Modul E: Turledelse med navigation i praksis, gruppehåndtering og cases
9. Turledelse
9.1 Tur efter evne
9.2 Risikovurdering
9.3 Udstyr og påklædning
9.4 Gruppeopmærksomhed
9.5 Turlederroller
9.6 Kommunikation
9.7 Uheld og hændelser
9.8 Praktisk turledelse

Modul F: Forberedelse til I2 prøven
10. Afslutning af kurset
10.1 Afsluttende evaluering
10.2 Prøveformalia
10.3 Vedligeholdelse af DKF Instruktør 2 Hav certifikat

Book her

IPP INSTRUKTØR 2 HAVKAJAK KURSUS

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping