DKF Instruktør 1 havkajak
DKF Instruktør 1 havkajak

2.495,00 kr.

IPP INSTRUKTØR 1 HAVKAJAK

Dette er kurset for dig, der gerne vil i gang som havkajakinstruktør og som allerede har et IPP 2 certifikat. Kurset afholdes over 2 dage.

Praktisk info

Instruktør 1 niveauet er indgangsniveauet til Dansk Kano og Kajak Forbunds uddannelsessystem.

Forudsætninger for at kunne deltage på kursus/evaluering:
> Min. 15 år
> Gyldigt 1. hjælpsbevis (kan tages efter kurset)
> IPP 2 havkajak

Niveaubeskrivelse: En IPP instruktør 1 (havkajak) har kendskab til brugen af udstyr og grundlæggende metoder til videreformidling af havkajakroning. Vedkommende er i stand til at organisere aktiviteter og turroning for mindre grupper under meget beskyttede forhold under hensyntagen til natur, miljø og regler for færdsel ved danske kyster.

Kurset løber over 2 dage og deltagerne evalueres løbende. Ved kursets afslutning får hver deltager besked om vedkommende har bestået kurset.

Som Instruktør 1 skal du:

> Være i stand til at introducere nye til havkajak
> Kunne planlægge og gennemføre mindre og afgrænsede introforløb
> Kende og kunne bruge relevant sikkerhedsudstyr på Instruktør 1 niveau
> Have basale pædagogiske værktøjer i ‘værktøjskassen’
> Kunne fungere som hjælpeinstruktør i beskyttet kystnært farvand (IPP 2 farvand)
> Kunne fungere som selvstændig instruktør i særligt beskyttet farvand (IPP 1 farvand)
> Kunne forevise teknikker på IPP 1 niveauet
> Kunne håndtere relevante cases (hvad nu hvis?…)
> Kunne vurdere andre i forhold til IPP1/IPP2 (dvs. kende grænsen mellem dem)
> Kunne de beskrevne teknikker på IPP 1 og IPP 2
> Kunne foretage sikre redninger
> Kunne skelne mellem IPP 1 og IPP 2 farvand
> Have et gyldigt førstehjælpsbevis (6 t.)
> Have forståelse for strukturen i IPP-systemet

Certifikat/registrering: Såfremt du gennemfører og består kurset og ønsker certifikat/registering hos DKF, skal du påregne en omkostning på

Udstyr
Du skal som udgangspunkt medbringe eget udstyr. Kontakt os, hvis du har ikke har eget udstyr, men alligevel gerne vil deltage i kurset.

Mødested
Kurset afholdes på Sjælland. Afhængig af vind og vejr er vi enten ved Esrum Sø eller ved Greve Marina. Stedet meldes ud til deltagerne et par dage inden kurset.

Standdarden
Du kan læse mere om indholdet i Instruktør 1 niveauet her: IPP Instruktør 1 standard

Book her

IPP INSTRUKTØR 1 HAVKAJAK

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping