(0 varer) - 0,00 DKK

Din indkøbskurv er tom.

 • IPP Instruktør 2 havkajak PRØVE
 • IPP Instruktør 2 havkajak PRØVE
 • IPP Instruktør 2 havkajak PRØVE
 • IPP Instruktør 2 havkajak PRØVE
 • IPP Instruktør 2 havkajak PRØVE
 • IPP Instruktør 2 havkajak PRØVE

  Til Instruktør 2 prøven testes aspirantens evne til undervisning af begyndere og let-øvede havkajakroere indenfor rammerne for IPP 1-2 havkajak niveauet. Det vurderes om aspirantens egen teknik har et niveau, der er eksemplarisk i forhold at give begyndere og let-øvede et tydeligt og korrekt billede af effektiv og sikker havkajakteknik.Til prøven vurderes ligeledes aspirantens gruppehåndtering og beslutninger som leder ifm. kystnære ture og aktiviteter i op til 8 m/s (og de havforhold som opstår som følge heraf ved åbne eksponerede kyststrækninger), samt håndtering af forskellige redningssistuationer og hændelser, der kan opstå ifm. havkajakroning i sådanne forhold. 

  PRØVESTED: De for prøvedatoen aktuelle vejr- og havforhold bestemmer den endelige lokalitet for Instruktør 2 prøven. Alt efter vind og vejr kører vi ud til de kyststrækninger, der giver de bedste rammer for en Instruktør 2 prøve. Dagen inden prøven kl. 12.00 angives den præcise prøvelokalitet. 

  Prøven består af følgende delelementer: 

  1. Teoriprøve
  Forud for prøven modtager aspiranterne teoriprøven per mail fd. Besvarelsen medbringes til prøven. Den teoretiske del af prøven består af to dele:
  > En teoriprøve med opgaver i undervisning, niveauvurdering, risikovurdering, turplanlægning og turledelse. 

  2. Praktisk vurdering af risikomomenter
  Censor vil som regel spørge ind til aspiranternes vurdering af sikkerhed og risici i det planlagte undervisningsområde. Aspiranterne bør i deres vurdering tage hensyn til eksterne faktorer som vejr, vindforhold, havforhold, andre brugere eller andre risikomomenter der er relevante for det konkrete område.

  3. Praktisk undervisningsopgave
  Aspiranterne får i den praktiske undervisningsprøve til opgave at undervise hinanden. Det kan eksempelvis være i tekniske færdigheder - på EPP 2 niveau, som manøvrering og styring af kajakken, fremad- og baglænsroning, redninger m.m. Det kan være mere åbne opgaver, som at lave opvarmning med gruppen, begynderrelevant vandtilvænning eller at introducere en leg i kajakkerne. Eller det kan være en kombination af begge typer opgaver.

  4. Praktisk opgave i turledelse
  I den praktiske turlederopgave må aspiranten kunne demonstrere færdigheder i gruppehåndtering/gruppeopmærksomhed og i løsning af et uheldsscenarie/en case. I turlederopgaven ledes gruppen over en distance. Undervejs må aspiranten kunne udvise hensigtsmæssig gruppehåndtering og anvende nogle af principperne for turledelse, herunder kommunikation, positionering, organisering og overblik. 

  5. Bedømmelse og evaluering
  Ved prøvens afslutning er der en fælles evaluering, hvor deltagerne har mulighed for at komme med tilbagemeldinger til censor og eksaminator i forhold til deres afvikling af prøven og prøvedagens forløb. Den afsluttende evaluering og bedømmelse af aspiranterne foretages på baggrund af den samlede præstation i løbet af dagen og resultatet (bestået/ikke bestået). Aspiranten modtager sammen med resultatet for prøven (bestået/ikke bestået) en begrundelse for resultatet, der uanset resultat peger fremad og giver fokuspunkter for instrukørens videre udvikling som underviser og turleder på havet. 

  Består du prøven skal du påregne en udgift på 150 kr. til registrering hos DKF og certifikat. 

  Læs mere om Instruktør 2 standarden: IPP Instruktør 2 havkajak

Galleri

  IPP Instruktør 2 havkajak PRØVE

Varenummer: havkajak-instruktoer-2-prøve

Lagerstatus: På lager

1.395,00 DKK

* Påkrævede felter

1.395,00 DKK
This site uses cookies. By continuing to browse this site you are agreeing to our use of cookies. Find out more here.