(0 varer) - 0,00 DKK

Din indkøbskurv er tom.

 • IPP Instruktør 2 havkajak PRØVE
 • IPP Instruktør 2 havkajak PRØVE
 • IPP Instruktør 2 havkajak PRØVE
 • IPP Instruktør 2 havkajak PRØVE
 • IPP Instruktør 2 havkajak PRØVE
 • IPP Instruktør 2 havkajak PRØVE

  Til Instruktør 2 prøven testes aspirantens evne til undervisning af begyndere og let-øvede havkajakroere indenfor rammerne for IPP 1-2 havkajak niveauet. Det vurderes om aspirantens egen teknik har et niveau, der er eksemplarisk i forhold at give begyndere og let-øvede et tydeligt og korrekt billede af effektiv og sikker havkajakteknik.Til prøven vurderes ligeledes aspirantens gruppehåndtering og beslutninger som leder ifm. kystnære ture og aktiviteter i op til 8 m/s (og de havforhold som opstår som følge heraf ved åbne eksponerede kyststrækninger), samt håndtering af forskellige redningssistuationer og hændelser, der kan opstå ifm. havkajakroning i sådanne forhold. 

  Prøven består af følgende delelementer: 

  1. Teoriprøve
  Forud for prøven modtager aspiranterne teoriprøven per mail fra Dansk Kano og Kajak Forbund. Besvarelsen medbringes til prøven. Den teoretiske del af prøven består af to dele:
  > En teoriprøve med opgaver i undervisning, niveauvurdering, risikovurdering, turplanlægning og turledelse. 
  > En multiple choice opgave med mere almene spørgsmål relateret til vejr, hav, førstehjælp, navigation m.m.

  2. Praktisk vurdering af risikomomenter
  Censor vil som regel spørge ind til aspiranternes vurdering af sikkerhed og risici i det planlagte undervisningsområde. Aspiranterne bør i deres vurdering tage hensyn til eksterne faktorer som vejr, vindforhold, havforhold, andre brugere eller andre risikomomenter der er relevante for det konkrete område.

  3. Praktisk undervisningsopgave
  Aspiranterne får i den praktiske undervisningsprøve til opgave at undervise hinanden. Det kan eksempelvis være i tekniske færdigheder - på EPP 2 niveau, som manøvrering og styring af kajakken, fremad- og baglænsroning, redninger m.m. Det kan være mere åbne opgaver, som at lave opvarmning med gruppen, begynderrelevant vandtilvænning eller at introducere en leg i kajakkerne. Eller det kan være en kombination af begge typer opgaver.

  4. Praktisk opgave i turledelse
  I den praktiske turlederopgave må aspiranten kunne demonstrere færdigheder i gruppehåndtering/gruppeopmærksomhed og i løsning af et uheldsscenarie/en case. I turlederopgaven ledes gruppen over en distance. Undervejs må aspiranten kunne udvise hensigtsmæssig gruppehåndtering og anvende nogle af principperne for turledelse, herunder kommunikation, positionering, organisering og overblik. 

  5. Bedømmelse og evaluering
  Ved prøvens afslutning er der en fælles evaluering, hvor deltagerne har mulighed for at komme med tilbagemeldinger til censor og eksaminator i forhold til deres afvikling af prøven og prøvedagens forløb. Den afsluttende evaluering og bedømmelse af aspiranterne foretages på baggrund af den samlede præstation i løbet af dagen og resultatet (bestået/ikke bestået). Aspiranten modtager sammen med resultatet for prøven (bestået/ikke bestået) en begrundelse for resultatet, der uanset resultat peger fremad og giver fokuspunkter for instrukørens videre udvikling som underviser og turleder på havet. 

  Består du prøven skal du påregne en udgift på 150 kr. til registrering hos DKF og certifikat. 

  Niveaubeskrivelse 
  En DKF instruktør 2 (hav) behersker metoder til videreformidling af både grundlæggende og let avancerede teknikker og færdigheder i havkajak. Vedkommende kan introducere nybegyndere til havkajakroning og strukturere undervisningsforløb for let erfarne roere samt fungere som turleder på ture af flere dages varighed langs kysten under hensyntagen til natur, miljø og regler for færdsel.

  Forudsætninger for deltagelse
  > Min. 18 år
  > Bestået IPP 3 (hav)
  > Bestået IPP Instruktør 1 (hav)
  > Det anbefales, at kursisten har opsamlet undervisningserfaring inden Instruktør 2 kurset 

  Instruktør 2'erens beføjelser
  >Kan undervise og certificere på IPP 1-2 (hav)
  >Kan lede grupper bestående af roere på et lavere niveau på ture langs kysten (med overnatning) i kendt farvand fra 1. april – 31. oktober) i op til 8 m/sek.
  >Kan undervise og certificere på IPP instruktør 1 (hav) og fungere som hjælpeinstruktør på IPP 3 (hav).
  >Kan arbejde med en intruktør-kursistratio på 1:8 indenfor rammerne.

  Underviser og censor
  IPP instruktør 2 havkajak kursus og prøve kan afholdes af en IPP instruktør 3 havkajak. Censor til prøver udpeges altid af Dansk Kano og Kajak Forbund. 

  Kursus- og prøvevarighed
  IPP Instruktør 2 havkajak kursus: minimum 16 timer 
  IPP Instruktør 2 havkajak prøve: minimum 8 timer 

  Teori
  Viden om nedenstående temaer i forhold til ledelse af undervisning, aktivitet og ture med grupper.
  > Udstyr: kajak, beklædning og sikkerhedsudstyr.
  > Orientering, navigering og vejvalg.
  > Færdselsregler på vandet.
  > Vind, vejr, bølger og strøm.
  > Risikomomenter – hvad kan gå galt?
  > Viden om nedkøling.
  > Lederrolle og gruppeopmærksomhed.
  > Sikkerhed, jura og ansvar

  Intruktørens formidlingsfærdigheder
  > Forevisningskvalitet i IPP 2 færdigheder.
  > Kunne arbejde metodisk med kajak, herunder kunne lave relevant vand-tilvænning af begyndere.
  > Kunne organisere gruppen på vandet, have overblik over gruppen og den enkelte.
  > Kunne vurdere vind, vejr og tur i forhold til gruppen (tur efter evne).
  > Kunne anvende ovenstående teori i praksis med gruppen, hvilket fordrer vurderings-, formidlings- og organisationsevner.
  > Kunne vejlede i uddannelsesstrukturen.

  Fornyelse af Instruktørcertifikat
  En IPP instruktør 2 (hav) skal forny sit certifikat hvert 5. år

  Forudsætning for fornyelse:
  > At instruktøren er på et teknisk, teoretisk og formidlingsmæssigt niveau svarende til prøveniveauet for IPP instruktør 2 (hav)
  > Fremsend kopi af logbog
  > Fremsend kopi af gyldigt
  > førstehjælpsbevis

  Certifikatet fornyes af Dansk Kano og Kajak Forbund. 

  Har du brug for det, har du mulighed for låne udstyr til denne prøve. Dog er vigtig at understrege, at man som instruktør har styr på sit udstyr, kajak og pagaj, og ved hvordan det skal bruges. Derfor anbefales det, at du som minimum har dit eget rotøj/beklædning og sikkerhedsudstyr. 

  Prøvelokaliteten er Nordsjælland/København. 

  De for prøvedatoen aktuelle vejr- og havforhold bestemmer lokaliteten for Instruktør 2 prøven. Alt efter vind og vejr kører vi ud til de kyststrækninger i Nordsjælland, der giver de bedste rammer for en Instruktør 2 prøve Dagen inden kl. 12.00 angives den præcise prøvelokalitet. 

  Skal du 

Galleri

  IPP Instruktør 2 havkajak PRØVE

Varenummer: havkajak-instruktoer-2-prøve

Lagerstatus: På lager

1.395,00 DKK

* Påkrævede felter

1.395,00 DKK
This site uses cookies. By continuing to browse this site you are agreeing to our use of cookies. Find out more here.